4 En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden.