46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.