44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.