67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten.