45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.