52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;