6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.