15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken;