22 Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.