36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;