3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet;