20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.