1 Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd.