6 En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.