Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Micha 2:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: Ik zal u profeteren voor wijn en voor sterken drank! dat is een profeet dezes volks.
Link Options
More Options
[X]