Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Openbaring 10:7 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.
Link Options
More Options
[X]