5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel;