1 Kronieken 6:22; 1 Kronieken 6:27

22 De kinderen van Kahath waren: zijn zoon Amminadab; zijn zoon Korah; zijn zoon Assir;
27 Zijn zoon Eliab; zijn zoon Jeroham; zijn zoon Elkana.