27 Zijn zoon Eliab; zijn zoon Jeroham; zijn zoon Elkana.