Spreuken 29:22 SVV

22 Een toornig man verwekt gekijf; en de grammoedige is veelvoudig in overtreding.