23 De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.