3 O popol mio, che t’ho io fatto? e in che t’ho io travagliato? testimonia pur contro a me.