Parallel Bible results for Johannes 4:6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 4:6

SVV 6 En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reize, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. NIV 6 Jacob’s well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon.