Parallel Bible results for Psalmen 54:2-7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 54:2-7

SVV 2 Als de Zifieten gekomen waren, en tot Saul gezegd hadden: Verbergt zich David niet bij ons? NIV 2 Hear my prayer, O God; listen to the words of my mouth. SVV 3 O God! verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht. NIV 3 Arrogant foes are attacking me; ruthless people are trying to kill me— people without regard for God. SVV 4 O God! hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds. NIV 4 Surely God is my help; the Lord is the one who sustains me. SVV 5 Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen. Sela. NIV 5 Let evil recoil on those who slander me; in your faithfulness destroy them. SVV 6 Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn ziel ondersteunen. NIV 6 I will sacrifice a freewill offering to you; I will praise your name, LORD, for it is good. SVV 7 Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid. [ (Psalms 54:8) Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed. ] [ (Psalms 54:9) Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. ] NIV 7 You have delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in triumph on my foes.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice