Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Deuteronomium 1:37-38 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
37 Ook vertoornde zich de HEERE op mij om uwentwil, zeggende: Gij zult daar ook niet inkomen. 38 Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen; sterk denzelven, want hij zal het Israel doen erven.
Link Options
More Options
[X]