31 Wǒ yào déng nǐde jìngjiè , cóng Hónghǎi zhídào Fēilìshì hǎi , yòu cóng kuàngyĕ zhídào dà hé . wǒ yào jiàng nà dì de jūmín jiāo zaì nǐ shǒu zhōng , nǐ yào jiàng tāmen cóng nǐ miànqián niǎn chū qù .