7 Wǒ mǎi le pú bì , yĕ yǒu shēng zaì jia zhōng de pú bì . yòu yǒu xǔduō niú qún yáng qún , shēng guo yǐqián zaì Yēlùsǎlĕng zhòngrén suǒyǒude .