25 Xībǎi shēng le liǎng gĕ érzi , yī gĕ míng jiào Fǎlè ( Fǎlè jiù shì fēn de yìsi ) , yīnwei nàshí rén jiù fēn dì jūzhù . Fǎlè de xiōngdi míng jiào Yuētān .