15 Wǒ yĕ yǔ nǐ tóng zaì . nǐ wúlùn wàng nǎli qù , wǒ bì bǎoyòu nǐ , lǐng nǐ guī huí zhè dì , zǒng bù lí qì nǐ , zhídào wǒ chéngquán le xiàng nǐ suǒ yīngxǔ de .