Chuàngshìjì 28:14

14 Nǐde hòuyì bì xiàng dì shàng de chén shà nàyàng duō , bì xiàng dōngxi nánbĕi kāi zhǎn . dì shàng wàn zú bì yīn nǐ hé nǐde hòuyì de fú .