3 Fǎlǎo wèn Yūesè de dìxiōng shuō , nǐmen yǐ kè shì wéi yè , tāmen duì fǎlǎo shuō , nǐ púrén shì mù yáng de , lián wǒmen de zǔzong yĕ shì mù yáng de .