27 Wáng a , qiú nǐ yuènà wǒde jiàn yán , yǐ shīxíng gōngyì duàn jué zuì guō , yǐ liánmǐn qióngrén chúdiào zuìniè , huòzhĕ nǐde píngān kĕyǐ yán zhǎng .