25 Nǐ bì beì gǎn chū líkāi shìrén , yǔ yĕdì de shòu tóngjū , chī cǎo rú niú , beì tiān lòu dī shī , qiĕ yào jīngguò qī jī . dĕng nǐ zhīdào zhìgāo zhĕ zaì rén de guó zhōng zhǎngquán , yào jiāng guó cì yǔ shuí jiù cì yǔ shuí .