18 Zhè yǒu hé fáng ne . huò shì jiǎ yì , huò shì zhēn xīn , wúlùn zĕnyàng , Jīdū jiūjìng beì chuán kāi le . wèicǐ wǒ jiù huānxǐ , bìngqiĕ hái yào huānxǐ .