39 Qiĕ paì jìsī Sādū hé tā dìxiōng zhòng jìsī zaì Jībiàn de qiū tán , Yēhéhuá de zhàngmù qián Fánjì tán shàng , mĕi rì zǎo wǎn , zhào zhe Yēhéhuá lǜfǎ shū shàng suǒ fēnfu Yǐsèliè rén de , cháng gĕi Yēhéhuá xiàn Fánjì .