2 Dàwèi jiù fēnfu Yuēyē hé mín zhōng de shǒulǐng shuō , nǐmen qù shǔ diǎn Yǐsèliè rén , cóng Bièshìbā zhídào dàn , huí lái gàosu wǒ , wǒ hǎo zhīdào tāmende shùmù .