30 Xībǎilún zú yǒu Hāshābǐyǎ hé tā dìxiōng yī qiā qī bǎi rén , dōu shì zhuàngshì , zaì Yuēdànhé xī , Yǐsèliè dì bànlǐ Yēhéhuá yǔ wáng de shì .