17 Yǐsīlà de érzi shì yì tiĕ , mǐ liè , Yǐfú , yǎ lún . mǐ liè qǔ fǎlǎo nǚér bǐ tí yǎ wèi qī , shēng Mǐlìàn , sHāmǎi , hé Yǐshí tí mā zhī zǔ yì bā . mǐ liè yòu qǔ Yóudà nǚzi wèi qī , shēng jī duō zhī zǔ Yǎliè , Suōgē zhī zǔ Xībǎi , hé Sǎnuóyà zhī zǔ yé gǔ tiĕ .