15 Yúshì Yóudà rén nà hǎn . Yóudà rén nà hǎn de shíhou , shén jiù shǐ Yéluóbōān hé Yǐsèliè zhòngrén baì zaì Yàbǐyǎ yǔ Yóudà rén miànqián .