14 Yòu dǎpò Jīlāĕr sìwéi de chéngyì . Yēhéhuá shǐ qízhōng de rén dōu shèn kǒngjù . Yóudà rén yòu jiāng suǒyǒude chéng lǔlǜe yī kōng , yīn qízhōng de cáiwù shèn duō ,