27 Yàhāsī yǔ tā lièzǔ tóng shuì , zàng zaì Yēlùsǎlĕng chéng lǐ , méiyǒu sòng rù Yǐsèliè zhū wáng de fùnmù zhōng . tā érzi Xīxījiā jiēxù tā zuò wáng .