3 Bìngqiĕ zaì Xīnnènzǐ gǔ shāoxiāng , yòng huǒ fùnshāo tāde érnǚ , xíng Yēhéhuá zaì Yǐsèliè rén miànqián suǒ qū zhú de waìbāngrén nà kĕ zēng de shì .