13 Tā qídǎo Yēhéhuá , Yēhéhuá jiù yún zhún tāde qíqiú , chuí tīng tāde dǎogào , shǐ tā guī huí Yēlùsǎlĕng , réng zuò guó wèi . Mǎnáxī zhè cái zhīdào wéidú Yēhéhuá shì shén .