7 Yòu chāihuǐ jìtán , bǎ mùǒu hé diāokè de xiàng dá suì chéng huī , kǎn duàn Yǐsèliè biàn dì suǒyǒude rì xiàng , jiù huí Yēlùsǎlĕng qù le .