8 Nàshí Suǒluómén hé Yǐsèliè zhòngrén , jiù shì cóng Hāmǎkǒu zhídào Āijí xiǎo hé , suǒyǒude Yǐsèliè rén dōu jùjí chéngwéi dà huì , shǒu jié qī rì .