29 Yī rì , Yéluóbōān chū le Yēlùsǎlĕng , Shìluó rén xiānzhī Yàxīyǎ zaì lù shàng yùjiàn tā . Yàxīyǎ shēnshang chuān zhe yī jiàn xīn yī . tāmen èr rén zaì tiānyĕ , yǐwaì bìng wú biérén .