11 Yǒu yī gè lǎo xiānzhī zhù zaì Bótèlì , tā érzi men lái , jiāng shén rén dāng rì zaì Bótèlì suǒ xíng de yīqiè shì hé xiàng wáng suǒ shuō de huà dōu gàosu le fùqin .