30 Qí yú dė táo rù yà FÚ chéng。 chéng qiáng tā dào, yā sǐ shèng xià dė èr wàn qī qiān rén。 biàn hā dá yě táo rù chéng, cáng zài yán mì dė wū zi lǐ。