33 Nǎi shì Yuēdànhé dōng , Jīliè quán dì , cóng kàojìn Yànèn gǔ bian de yà luó Ěr qǐ , jiù shì Jīliè hé Bāshān de Jiādé rén , Liúbiàn rén , Mǎnáxī rén zhī dì .