14 Yòu jiāng Yēhéhuá diàn lǐ yǔ wánggōng fǔ kù lǐ suǒyǒude jīn yín hé qìmǐn dōu ná le qù , bing dai ren qu wei zhi ,jiu hui sa ma li ya qu le 。